pfa@rms.lv
    Par mums 
    
 
Sākumlapa /Par mums

PFA dibināšana notika PHARE programmas Latvijai Projekta Access2000 Nr. AC61 ietvaros, kuru realizēja Rīgas Menedžeru skola. Projekta nosaukums ir "Cilvēku ar ierobežotām iespējām konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, izmantojot apmācību Prakses Firmu Asociācijas ietvaros".

Asociācijas darbības mērķis

 • Prakses Firmu Asociācija (PFA) ir nevalstiska organizācija, kura tika dibināta 2003.gada februārī, lai nodrošinātu plaša Latvijas Prakses Firmu tīkla izveidošanu un tā iesaistīšanu pasaules Prakses Firmu (PF) biznesa apritē.

Dalībnieki

 • Prakses firmas asociācijas dalībnieki uz dibināšanas brīdi ir:
 • Rīgas Menedžeru Skola (RMS) ar Centrālo Biroju un divām Prakses Firmām invalīdu ar kustības traucējumiem apmācībai,
 • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un uzņēmējdarbības augstskola (RSEBAA) - ar Prakses firmu studentu apmācībai
 • "Mācību komercfirma" - ar Prakses firmu bezdarbnieku apmācībai


Asociācijas ārējā vide:

 • Asociācija tiek integrēta Starptautiskā PF tīklā caur organizāciju "EUROPEN" (Esenē, Vācija).
 • EUROPEN regulē visas attiecības starp trīsdesmit nacionāliem prakses firmu tīkliem.
 • "Slēgtās biznesa vides" atbilstību reāliem sabiedrībā eksistējošiem apstākļiem nodrošina Centrālais Birojs. Birojs ievada slēgtajā vidē aktuālos likumus, normatīvos aktus, noteikumus, utt.
 • Centrālais Birojs veido partnerattiecības ar mācību iestādēm, valsts institūcijām un pašvaldību struktūrām, lai ievērotu šo institūciju intereses PF tīkla pārvaldē.


Kā interesēs darbojas PFA

 • Valsts un pašvaldību struktūru interesēs
  1. nodrošinot pēc iespējas lielāku nodarbinātību
  2. optimizējot izglītības sistēmu gatavojot speciālistus atbilstošu darba tirgus augošajām prasībām
  3. pilnveidojot aprūpes sistēmu reāli palīdzot cilvēkiem ar ierobežotām iespējām piedalīties aktīvajā dzīvē
 • Vispārējo un specializēto izglītības iestāžu interesēs:
  1. ceļot praktiskās izglītības pievilcīgumu studējošiem un līdz ar to paaugstinot iestādes konkurētspēju.
  Studējošo interesēs
  1. sniedzot plašu iespēju apgūt praktiskās zināšanas un iemaņas reālai darbībai kā darba ņēmējam, tā arī uzņēmējam.
  2. ceļot studējošo vērtību darba tirgū,
  3. sniedzot iespēju apgūt zināšanas un iemaņas darbībai jebkurā no 30 valstīm Prakses firmu kopējā tīkla dalībniekiem
 • Cilvēku ar ierobežotām iespējām intereses - sniedzot viņiem iespēju iesaistīties sociālā un darba vidē
 • Bezdarbnieku interesēs - nodrošinot viņiem iespēju iegūt reālu praksi jaunas profesijas apgūšanas procesā
 • Sieviešu interesēs, kuras pēc dzemdību atvaļinājuma atgriežas darbā
 • Asociācijas attīstības tālākie posmi:
  1. Latvijas prakses firmu loka paplašināšana, maksimāli iesaistot visas republikas pilsētas
  2. Prakses firmu nozaru profilu pilnveidošana
  3. Cilvēku ar ierobežotām iespējām plaša iesaistīšana prakses firmu darbībā balstoties uz tālmācības principiem.
  4. Funkcionāla integrēšana prakses firmu starptautiskajā tīklā
  5. Centrālā Biroja tehniskās un normatīvās bāzes paplašināšana, vairāk tuvinot tā darbību reāliem apstākļiem
  6. Sadarbības veicināšana ar citām ieinteresētām nevalstiskām organizācijām un pašvaldību iestādēm

Projektu realizēja Rīgas Menedžeru skola. Viedokļi, kas ir pausti šajā interneta lapā, pieder Rīgas Menedžeru Skolai un nekādā ziņā  neatspoguļo Eiropas Komisijas oficiālo viedokli.uz augšu