pfa@rms.lv
    Banka 
    
 

 • Atver Prakses Firmai norēķinu kontu
 • Izplata Bankas pakalpojumu sarakstu un to cenas
 • Nogulda pamatkapitāla naudu uz konta
 • Izdala kredītresursus dažādā veidā (kredīts, overdrafts, līzings, faktorings un citi)
 • Izdod finanšu garantijas
 • Atver darījumu kontus
 • Atver depozīta kontus
 • Veic pārskaitījumus uz/no  kontiem

 

PF reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību
 2. Pieteikims kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā
 3. Padomes locekļa iesniegums
 4. Paziņojums par sabiedrības juridisko adresi
 5. SIA dibināšanas līgums
 6. SIA statutu paraugs
 7. SIA dibināšanas lēmums
 8. Valdes locekļa iesniegums


PF banku programmas lietošanas instrukcijauz augšu