pfa@rms.lv
    PF pasts 
    
 

  • Organizē Prakses Firmu pasta sūtījumu pieņemšanu, šķirošanu, gatavošanu tālākai pārsūtīšanai uz citu valstu PF Centriem, vai konkrētai iekšzemes Prakses Firmai
  • Izplata PF Pasta pakalpojumu cenrādi
  • Atver savu norēķinu kontu virtuālā Bankā, lai veiktu savstarpējus norēķinus ar Prakses Firmām par sniegtajiem pakalpojumiem
  • Veic uzskaiti par reāliem pasta izdevumiem uz ārzemēm un iekšzemē, kā arī izraksta Prakses Firmu īpašniekiem rēķinus reālai apmaksai


uz augšu