pfa@rms.lv
    Info 
    
 

  • Nodrošina izmantojamo normatīvo dokumentu aktualizāciju un informāciju par to izplatīšanu starp Prakses Firmām
  • Vāc, apkopo un analīzē jautājumus un komentārus par Prakses Firmu problēmām darbībā
  • Izplata INFO pakalpojumu cenrādi
  • Atver savu norēķinu kontu virtuālā Bankā, lai veiktu savstarpējus norēķinus ar Prakses Firmām par sniegtajiem pakalpojumiem
  • Nodrošina periodisku Prakses Firmu informēšanu par tās tīkla darbību, esošām problēmām un to risināšanu, dažāda veida jaunumiem Prakses Firmu aktivitātēs  


uz augšu