pfa@rms.lv
    LSIF projekts 
    
 
Sākumlapa /LSIF projekts

No 2003.gada 1.oktobra līdz 2004.gada 28.februārim Rīgas Menedžeru skola sadarbībā ar Rīgas Starptautisko Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskolu (RSEBAA), Rīgas Domes Labklājības Departamentu un sabiedrisko organizāciju „Sociālās ekonomikas fonds” realizēja Latvijas sabiedrības integrācijas fonda finansēto projektu „Invalīdu iesaistīšana studentu mācību procesā, balstoties uz biznesa vides imitēšanu PRAKSES FIRMU tīkla ietvaros”

Projekta galvenie mērķi bija veicināt vidējo izglītību ieguvušu jauniešu ar kustības traucējumiem iekļaušanu augstākajās mācību iestādēs, balstoties uz iekļaujošās izglītības pamatprincipiem: “Galvenais mērķis – visu darīt kopā”, un izmantojot aktīvās apmācības metodiku, kas nākotnē sniegtu plašākas iespējas darba tirgū un uzņēmējdarbībā.

10 jaunieši ar kustības traucējumiem tika iekļauti RSEBAA’s studiju procesā, lai iemācītos strādāt komandā ar citiem augstskolas studentiem un iegūtu praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā, kas visefektīvāk palīdzētu viņiem integrēties vienā sabiedrībā, izmainīt un piepildīt savu dzīvi, uzlabot tās kvalitāti.

31 jaunietis (no tiem 10 jaunieši ar kustību traucējumiem) kopējās nodarbībās, kuras koordinēja profesionāls pasniedzējs no Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskolas, izveidoja 4 prakses firmas – „Pasākumu organizācija”, „HolidaSea”, „Sērkociņu pasaule” un „Relkom”. Nodarbības sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā projekta dalībnieki ar profesionālu pasniedzēju palīdzību iepazinās ar uzņēmējdarbības teorētiskajiem aspektiem šādās jomās:

 • Biznesa plāna sastādīšana;
 • Uzņēmuma reģistrācija;
 • Uzņēmuma darbības plānošana un stratēģija;
 • Personālvadība;
 • Grāmatvedība;
 • Lietvedība;
 • Tirdzniecība un mārketings.

Nodarbību praktiskajā daļā dalībnieki savu firmu ietvaros izstrādāja biznesa plānu, organizācijas struktūru un veica darījumus ar citām prakses firmām. Ņemot vērā to, ka prakses firmas līdzinās reāliem uzņēmumiem pēc formas, organizācijas un funkcijām, tika veikti dažāda veida darījumi, kaut arī nenotika reāla preču un naudas plūsma, tika veikti pasūtījumi, izdoti rēķini un uzturēta finansu sistēma, ietverot kreditorus, debitorus un akciju turētājus. Prakses firmu darbinieki pētīja tirgu, reklamējās, iepirka izejvielas, transportēja, veidoja krājumus, plānoja, ražoja simulētas preces, pārdeva simulētu produkciju vai pakalpojumus un maksāja simulētas algas un nodokļus.

Prakses firmas izmanto šādu vadības un finansu dokumentāciju un darbības paņēmienus:

 • Darbības reģistrācija un produktu nosaukumi;
 • Noformēšana, tai skaitā memorands un biedrības statūti, kopuzņēmuma veidošanas pasākumi, līdzdalība, utt.
 • Apdrošināšana, samaksa strādniekiem, patentu aizsardzība, preču zīmes, intelektuālais īpašums, utt;
 • Dokumenti bankas rēķinam, aizņēmumiem un pārtēriņa iespējām;
 • Dažādu speciālistu licences, piemēram, veselības prasības;
 • Atbilstība apkārtējās vides un darba higiēnas un drošības standartiem;
 • Organizācijas struktūras izveidošana, t.i. personāla, iepirkšanas, mārketinga un pārdošanas, grāmatvedības daļa, u.c.

 

 uz augšu