pfa@rms.lv
    Jaunumi 
    
 
Sākumlapa /Jaunumi

2006. gada septembrī un oktobrī piecās Latvijas pilsētās: Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Daugavpilī, tika uzsāktas 3. grupas dalībnieču mācības pēc Prakses firmu metodes. Pavisam nodarbības ir uzsākušas 97 dalībnieces. PF 3. grupas dalībnieces no Rīgas piedalījās Valsts Cilvēktiesību biroja organizētājā seminārā „Uzzini par savām tiesībām darba tirgū”. Šādi semināri tiek plānoti arī pārējās četrās pilsētās novembrī un decembrī.

Projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” starptautiskas sadarbības sadaļas „Clever La.D.I.” ietvaros laikā no 25. – 28. septembrim Rīgā notika starptautiska tikšanās, konference un speciālistu apmaiņa. Šajos pasākumos tika novērtēti paveikto darbu rezultāti, precizēts un saskaņots nākamo darbu plāns. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar vispārējo situāciju darba tirgū, un problēmām, kas saistītas ar sieviešu iesaistīšanos darba tirgū un to risinājumiem trīs valstīs – Latvijā, Vācijā un Itālijā.  

Konferences programma                      Speciālistu apmaiņa

 

2006. gada februārī ir uzsākts darbs pie otrās Prakses firmu apmācības grupas komplektēšanas 5 Latvijas pilsētās:

Rēzeknē - 14. februārī plkst 1600 Mācību centrā „Austrumvidzeme„. Rīgā - 20. februārī plkst. 1100 Sociālās Ekonomikas Fonda telpās.

Liepājā - 22. februārī plkst. 1200 Biznesa Augstskolas  „Turības„ telpās. Daugavpilī - 23. februārī plkst.1200 Baltijas krievu institūta telpās. Cēsī - 28. februārī plkst.1100 Resursu centra sievietēm „Prieks” telpās.

 

 

                           Apmācības Rīgā

 

 
2005.gada maijā Pasaules Prakses firmu tīkla EUROPEN biļetenā "EUROPEN Bulletin" No.29 ir publicēts raksts par EQUAL projektu "Practice Firms in Latvia""New Takeoff" Point" (Prakses firmas Latvijā: jauns atspēriena punkts).

 

 

 

NVO ieverībai!

Projektu menedžments –
10 nodarbību kurss

Veiksmīgs projekts -
tās ir brīnumainas pārmaiņas
un salda uzvaras garša.

 

 uz augšu