pfa@rms.lv
    EQUAL projekts


 
 
Sākumlapa /EQUAL projekts

 

                                      

 

2004.gadā Sociālās Ekonomikas fonds, kā viens no sadarbības partneriem, piedalījās ES EQUAL programmas projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” izstrādē. 
        Projekta ieviešana tika uzsākta 2005.gada 1. februārī. Sociālās Ekonomikas fonds šajā projektā īstenos aktivitātes, kas saistītas ar prakses firmu metodes ieviešanu sievietēm bezdarbniecēm (tai skaitā sievietēm, kas vēlas atgriezties darba tirgū pēc ilgstošas prombūtnes). 
     Sīkāku informāciju skatiet šeit.

2005.gada maijā Pasaules Prakses firmu tīkla EUROPEN biļetenā "EUROPEN Bulletin" No.29 ir publicēts raksts par EQUAL projektu "Practice Firms in Latvia""New Takeoff" Point" (Prakses firmas Latvijā: jauns atspēriena punkts).

Attēlos: Projekta darba grupa

 2005.gada septembris - 2006.gada februaris Projekta ietvaros tiek organizēta Prakses firmu darbība.

Attēlā: Prakses firmas "Dinamika S" nodarbība

 

 
 

                           Apmācības Liepājā                                                     Apmācības Daugavpilī

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.2006. Rīgā notika Pirmais Prakses firmu gadatirgus. Sevi prezrntēja Prakses firmas no 5 Latvijas pilsētām. SIA „DinamiksS” (Rīga) – tūrisma pakalpojumi; SIA ”Dziets” (Liepāja) – ekoloģisku koka priekšmetu tirdzniecība; SIA  „Viastana” (Gaugavpils) – kancelejas preču tirdzniecība; SIA”Rozālija”(Rēzekne)- interjera un dizaina pakalpojumi; SIA ”Svētku nams”  (Jelgava) - brīvā laika pavadīšana

Dalībnieki ne tikai iepazinās ar Prakses firmu darbību, bet aktīvi piedalījās apmācības kursa izvērtēšanā.

Atzinību par aktīvu dalību un radošu iniciatīvu laika posmā no 10.2005.-01.2006. saņēma Liepājas „Dziets”

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfijas no gadatirgus

2006. gada februārī ir uzsākts darbs pie otrās Prakses firmu apmācības grupas komplektēšanas 5 Latvijas pilsētās:

 Rēzeknē 14. februārī plkst 1600 Mācību centra „Austrumvidzeme „ telpās

 Rīgā 20. februārī plkst. 1100 Sociālās Ekonomikas telpās

 Liepājā 22. februārī plkst. 1200 Biznesa Augstskolas  „Turības „ telpās

 Daugavpilī 23. februārī plkst.1200 Baltijas krievu institūta telpās

 Cēsīs 28. februārī plkst.1100 Resursu centra sievietēm „Prieks” telpās

 

 Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” pusperioda rezultāti (76.00 KB)

 

 

   Eiropas Kopienas EQUAL programmas Latvijai projekta „Atvērtu darba tirgu sievietēm” ietvaros Sociālās Ekonomikas fondā š.g. 19. maijā notika  2. Prakses firmu (PF) gadatirgus, kurā piedalījās ap 30 dalībnieku, kas pārstāvēja Prakses Firmas „Tata” (Rīga), Rainciti (Daugavpils), Viastana (Daugavpils), Prieks (Cēsis), Dziets (Liepāja), Smaids (Liepāja), Rozālija (Rēzekne)

   PF gadatirgus ir reālas izstādes imitācija, kurā katra firma prezentē savu produkciju stendos, plakātos un bukletos. Gadatirgus laikā notiek darījumi, kur, balstoties uz noslēgtajiem līgumiem, firmas pērk produkciju vai pakalpojumus, paraksta nodomu protokolus nākamajiem darījumiem. Visa nepieciešamā dokumentācija tiek noformēta atbilstoši biznesa prasībām, taču nenotiek naudas un reālas preces nodošana.

   Gadatirgus noslēgumā tiek noteikta veiksmīgākā PF, kura vislabāk noorganizējusi savu preču vai pakalpojumu prezentāciju, atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem. Šoreiz titulu „Veiksmīgākā Prakses Firma mārketinga aktivitāšu jomā” ieguva Prakses Firma „Prieks „ no Cēsīm.

   Šī pasākuma ietvaros dalībniecēm bija iespēja sevi pierādīt un pie reizes arī atīstīt pārdošanas iemaņas, jo šim pasākumam par godu, Prakses firmu asociācija izdeva pirkuma kartes LVL500 vērtībā ar kurām tad dalībnieces varēja izdarīt pirkumus kādā no Prakses Firmām. Apkopojot rezultātus - titulu „Veiksmīgākā Prakses Firma  pārdošanā” ieguva „Prieks” no Cēsīm.

   Pasākuma programmā būtisku vietu ieņēma tikšanās ar Pasaules Prakses Firmu asociācijas vadītāju Suzannu Temkovu, kura ne tikai klātesošos iepazīstināja ar pasaules pieredzi, bet apmācīja moderatorus un trenerus Bankas programmas pielietošanā.

   Savukārt dalībnieces Lietišķo sieviešu apvienībā tikās ar veiksmīgu sievieti - uzņēmēju juridiskās kompānijas „Jurveda” vadītāju Irinu Iļčenko.

 

 

 

 

Fotogrāfijas no gadatirgus

                                           2. Daugavpils grupas izlaidums


uz augšu